L-tyrosin – Vad är det och vad är det bra för?

Proteiner består av en mängd olika aminosyror. Dessa har olika namn och kommer med vissa säregna egenskaper. L-tyrosin är en av dessa aminosyror.

Men vad utmärker L-tyrosin? Bör man ta L-tyrosin som kosttillskott? Vad är det bra för?

I den här artikeln fördjupar vi oss kring aminosyran L-tyrosin och dess egenskaper.

Vad är L-tyrosin?

Aminosyror är proteinets byggstenar. Vanligtvis brukar man skilja på essentiella och icke-essentiella aminosyror. De aminosyror som kroppen inte kan tillverka själv, utan måste intas genom kosten, och dessutom är livsnödvändiga kallas för essentiella aminosyror. Övriga aminosyror kan kroppen på olika sätt tillverka på egen hand, ofta genom omvandling av andra aminosyror. L-tyrosin brukar räknas som en icke-essentiell aminosyra.

L-tyrosin tillverkas i kroppen med hjälp av en annan aminosyra: fenylalanin. Vi får i oss L-tyrosin naturligt genom kosten via olika proteinrika livsmedel, såsom:

  • Kött
  • Mejeriprodukter
  • Kyckling och kalkon
  • Fisk

L-tyrosin går även att ta som kosttillskott, vanligtvis i kapsel- eller pulverform. Vanligt är att tillskottet tas i doser på upp till omkring 1–2 gram innan träningspasset.

För förbättrad mental kapacitet vid enskilda tillfällen har doser på upp till 150 mg per kg kroppsvikt visat sig fungera. För en person på 80 kg skulle det innebära en dos på upp till 12 gram. Så stora doser kan dock ha en negativ påverkan på magen och bör tas med försiktighet.

Vad har L-tyrosin för effekter?

En av de mest omtalade effekterna av L-tyrosin är att den bidrar till att producera dopamin. Det kan i sin tur ha en positiv effekt på människors förmåga att hantera stress. I djurstudier har man påvisat förbättring av minnet och förmåga att ta rätt beslut. Studier med positiva resultat hos människor har också dokumenterats, där L-tyrosin bidrar till bättre beslutsfattande under stressfulla omständigheter.

Hos människor som sovit för lite har L-tyrosin också visat sig kunna ha positiva effekter på den mentala förmågan. Ökat klarhet, minskad trötthet och bättre minne är exempel på effekter som rapporterats.

Det finns även kopplingar mellan L-tyrosin och humöret. Eftersom aminosyran påverkar flera signalsubstanser i kroppen, påverkar den även hur vi mår psykiskt. Våra nivåer av dopamin, adrenalin och noradrenalin kan påverkas av L-tyrosin, och spelar stor roll för vårt välmående. Även om det saknas stöd för L-tyrosin som till exempel läkemedel mot depression, finns det en tydlig koppling mellan intag och kroppens nivåer av de signalsubstanser som styr vårt psykiska välbefinnande. Många som tar tillskott av L-tyrosin upplever en ökad pigghet, ett mer klarvaket tillstånd med mer energi och motivation till att få saker uträttade.

För den som tränar är just de ökade energinivåerna, den upplevda klarheten och motivationen, anledningar att ta L-tyrosin. Faktum är att flera prestationshöjande och uppiggande pre-workoutblandningar använder L-tyrosin som ingrediens för att dessa effekter ska kunna uppnås i samband med träning.

Är det bra att ta L-tyrosin som kosttillskott?

Många som har provat L tyrosin som kosttillskott rapporterar positiva effekter av det. Tillskottet är generellt sett ofarligt och för friska personer innebär det inga risker att prova använda det. Vanligt är att L tyrosin beskrivs ge en energikick, och tas ofta i samband med träning för att öka förmågan att prestera under passet.

För personer med den ovanliga medfödda sjukdomen fenylketonuri (PKU) kan nivåerna av L-tyrosin vara låga. Detta eftersom den som har PKU ofta behöver inta en väldigt låg mängd av aminosyran fenylalanin, som behövs för att kroppen ska kunna producera L-tyrosin. En potentiell lösning för att få upp nivåerna av L-tyrosin hos personer med PKU, är således att komplettera med ett kosttillskott. Det är dock inte bekräftat huruvida ett tillskott av L-tyrosin har någon märkbar effekt hos personer med PKU, och rekommendationerna kring det varierar.

L-tyrosin har visat sig fungera som ett hjälpmedel i vardagen hos den som är stressad eller har fått för lite sömn. I vetenskapliga studier har man även bevisat att L-tyrosin har en positiv effekt på den mentala förmågan under situationer som kräver fokus och är mentalt krävande. Andra studier har visat att minnesförmågan kan stärkas under stressfulla omständigheter, med ett tillskott av L-tyrosin.

Just den mentala skärpan som kan fås av L-tyrosin är den huvudsakliga effekt som bekräftats i studier. Skärpa, ökad energi och motivation är några av de fördelar som ofta omnämns bland träningsintresserade som provat L-tyrosin som kosttillskott.

Tillskottet har många positiva omdömen och är ofta rekommenderat av personer i träningscirklar. Även om det inte finns några vetenskapliga belägg för att L-tyrosin skulle påverka den fysiska prestationsförmågan, är det mycket möjligt att den mentala boosten kan hjälpa till även med träningen.

Finns det några nackdelar med att ta L-tyrosin?

L-tyrosin är generellt ansett som ofarligt, även i relativt stora mängder. För friska personer finns inga särskilda risker med att ta kosttillskott med L-tyrosin, även om det är rekommenderat att följa doseringsanvisningarna på förpackningen.

För människor som tar vissa mediciner, till exempel blodtrycksmediciner eller antidepressiva medel, kan det finnas vissa risker med L-tyrosin. Precis som för andra kosttillskott är det rekommenderat att rådgöra med läkare innan man påbörjar dosering, ifall man har några sjukdomar eller använder mediciner regelbundet.

För gravida och ammande kvinnor är det oklart huruvida det finns några negativa effekter av att ta L-tyrosin som tillskott. Därför är det generella rådet att undvika det för att vara på den säkra sidan.

Sammanfattning

L-tyrosin är en aminosyra som vi får i oss genom kosten, och som skapas i kroppen med hjälp av aminosyran fenylalanin. Det går även att ta L-tyrosin som kosttillskott.

L-tyrosin påverkar signalsubstanser i kroppen, till exempel dopamin, adrenalin och noradrenalin. Det medför att många av de omtalade effekterna av L-tyrosin som kosttillskott handlar om mentala förmågor som koncentration, minne, motivation och humör. Dessa påstådda effekter har också en hel del forskningsstöd.

Det är generellt sett ofarligt att använda L-tyrosin, förutom för personer som tar vissa mediciner, har sjukdomar, och möjligtvis för gravida och ammande kvinnor.

Sharing is caring!

Lämna en kommentar

shares