Kollagen – Vad är det och vad är det bra för?

Kollagen marknadsförs ibland som ett kosttillskott som ska vara bra för huden. Det sägs också vara bra för håret, eller stärka brosket och lederna i kroppen.

Men vad är kollagen för något? Fungerar det som kosttillskott? När ska man ta kollagen, och kan det vara farligt?

Många har hört talas om kollagen men är osäkra på vad det faktiskt är. I den här artikeln reder vi ut många av frågorna kring kosttillskottet kollagen.

Vad är kollagen?

Kollagen är ett protein som förekommer i rikliga mängder hos människor och andra däggdjur. Faktum är att det är den vanligaste proteintypen i människokroppen.

Kollagen fungerar som en av byggstenarna som håller ihop bindvävnaden i kroppens olika kroppsdelar i både muskler, senor och leder. Även hud och skelett förstärks och hålls i skick tack vare kollagen.

Det finns kollagen i en hel del livsmedel, men många av dessa ingår inte så ofta i vanlig kosthållning här i Skandinavien. Animalisk föda med till exempel skinn, brosk eller buljong gjord på ben, innehåller betydligt högre halter kollagen än rena köttdelar. Även småfiskar som sardiner, som kan ätas med benen kvar, innehåller en hel del kollagen. Gelatin görs av kollagen, ofta från restprodukter från slakterier och liknande. I form av gelatin är kollagen en vanlig ingrediens både i till exempel kapslar för kosttillskott, samt i livsmedel, kanske framförallt i mjukt godis.

Det säljs flera olika typer av kosttillskott med kollagen, ofta i form av pulver eller kapslar. Det förekommer även i skönhetsprodukter såsom salvor, krämer och liknande. Ofta brukar tillskottet vara så kallat hydrolyserat kollagen, vilket innebär att det till viss del är nedbrutet. Detta görs för att kroppen lättare ska kunna tillgodogöra sig kollagenet och dra nytta av dess positiva effekter.

Vilka effekter har kollagen?

För den som lider av smärtor i leder kan kollagen fungera som ett skydd. Eftersom kollagen är en viktig komponent i brosken, avsedd att skydda lederna, kan ett tillskott fungera för att hjälpa kroppen att reparera och skydda kroppens leder, samt påskynda återhämtning. Det finns en mängd studier där ett tillskott av kollagen fungerar för att minska smärtor och förbättra kroppens återhämtning efter träning.

En annan positiv effekt, som ofta påtalas när det gäller kosttillskott av kollagen, är stärkt benhälsa. Benen i kroppen består till stor del av kollagen, vilket hjälper till att hålla dem starka och stabila.

Det finns flera studier som visar att kollagen kan motverka nedbrytningen av benmassan hos de som tar kollagentillskott.

Inom hudvård marknadsförs kollagen ofta som en viktig ingrediens i olika skönhetsprodukter. Det är lätt att förstå varför, eftersom kollagen är en av de viktigaste beståndsdelarna i vår hud. Det finns studier som pekar mot att kollagen kan bidra till att motverka åldrande hud och rynkor, samt hjälpa till att göra huden mjuk och elastisk.

Det finns även studier där kollagen rapporteras kunna bidra till muskeltillväxten. Musklerna består till en mindre del av kollagen, så det finns naturliga skäl till att en sådan koppling har undersökts. Det finns dock inte lika starkt vetenskapligt stöd kring kollagenets påverkan på muskeltillväxten, som det finns för till exempel stärkt led- eller benhälsa.

Fungerar kosttillskottet kollagen?

Det finns gott om studier med positiva resultat för de som tar ett tillskott av kollagen. Både för att stärka huden, skelettet och lederna finns det belägg för att kollagen fungerar. Även för personer som genomgår hård träning och utsätter kroppen för stora påfrestningar, finns studier som påvisat goda resultat för förbättrad återhämtning. Kort sagt finns det hyfsat gott stöd för att kosttillskottet kollagen fungerar på många positiva sätt.

För att kunna utvärdera huruvida kollagen fungerar för just dig är det rekommenderat att prova ett tillskott under 2–3 månader och utvärdera resultatet. Många gånger tar det lite tid att känna effekterna, då leder, brosk och bindvävnad tar tid att bygga upp. Resultatet kan variera, men många upplever en påtaglig effekt efter att ha tagit kollagentillskott i samband med träning under några månaders tid.

Det finns en del stöd för att c-vitamin kan ha en hjälpande effekt när det gäller kroppens förmåga att producera kollagen. En del kosttillskott med kollagen brukar därför ha med c-vitamin som ingrediens.

När ska man ta kollagen?

Eftersom kollagen inte alltid är lätt att få i sig via kosten kan det vara en god idé för många att prova äta det som tillskott. Personer som inte äter de mindre ädla delarna i en animalisk kost, som till exempel skinn, ben och brosk, kan ha nytta av att få i sig lite extra kollagen. Personer som inte äter animalisk föda överhuvudtaget, till exempel veganer eller vegetarianer, löper förstås ännu större risk att inte få i sig tillräckligt med kollagen.

Äldre personer, eller andra som har problem med benskörhet kan gynnas av ett tillskott av kollagen. Faktum är att människokroppen blir allt sämre på att producera kollagen i takt med att vi blir äldre.

Andra grupper som kan gynnas av ett kollagentillskott är elitidrottare eller personer som tränar hårt och behöver hjälpa kroppen att optimera återhämtningen.

Kan kollagen vara farligt?

För de allra flesta är det riskfritt att konsumera kollagentillskott. Personer med matallergier, till exempel mot fisk och skaldjur, behöver vara försiktiga och kolla upp vilka ingredienser tillskottet är gjort av.

Personer med kroniska sjukdomar, särskilt de med nedsatt njurfunktion, rekommenderas att vara försiktiga och rådgöra med läkare innan de påbörjar ett intag av kollagentillskott.

Sammanfattning

Kollagen finns i stora mängder i människokroppen, framförallt i bindväv, hud och benvävnad. Vi kan få i oss en del kollagen via kosten, särskilt i en kosthållning som innefattar skinn, ben, brosk och liknande animaliska födoämnen.

Kosttillskott med kollagen är vanliga och det finns en hel del stöd för att de fungerar till exempel för att minska ledsmärtor, stärka benen och hålla huden i gott skick.
Kollagen är i stort sett riskfritt att konsumera och för den som vill börja ta det som kosttillskott rekommenderas att ta det under åtminstone 2–3 månader för att utvärdera resultaten.

Sharing is caring!

Lämna en kommentar

shares