Chaga – Vad är det och vad fyller det för funktion?

chaga pulverPå senare tid har produkten chaga börjat dyka upp i allt fler butiker, och nämns i olika sammanhang då det talas om hälsokost, kosttillskott eller naturläkemedel.

Men vad är chaga, hur används det, och vad fyller det för funktion? Finns det rent av några risker med att konsumera chaga?

I den här artikeln försöker vi svara på de frågor som kan dyka kring chaga och dess hälsoeffekter.

Vad är Chaga?

Chaga är en svampsort som växer på björkträd, vanligtvis i kallare klimat som till exempel i norra Europa, Nordamerika, eller delar av Ryssland. Svampen går att hitta i Sverige, även om den är ovanlig. Det är dock inte tillåtet att plocka den hur som helst då den inte ingår i allemansrätten.

Inom vissa kulturer har chaga en lång historia som traditionellt läkemedel, och används bland annat med syfte att stärka immunförsvaret. På svenska kallas svampen i sin naturliga form vanligtvis för sprängticka, men då den säljs som kosttillskott är den även här känd under namnet chaga.

Idag hittas chaga, ofta som kosttillskott i pulverform, i hälsokostbutiker världen över.

Hur konsumeras chaga?

chagaChaga kan konsumeras på en mängd olika sätt, men vanligast för den som köper det som kosttillskott är att det kommer i pulverform. Ett vanligt sätt att inta chaga i pulverform, är att brygga té på det. Många beskriver smaken på té gjort av chaga som lätt vaniljaktig och aromatisk. Det fungerar även att använda chaga i smoothies eller yoghurt och till och med i matlagning. På nätet finns mängder med recept på olika sätt att brygga och dricka chaga, och till och med en del matlagnings- och bakrecept.

Ett annat sätt att äta chaga är i kapselform. Kapslarna sväljs då som vilket kosttillskott som helst, utan märkbar smak eller doft.

Chaga kan ibland även förekomma i andra former såsom i fermenterad form, flytande form eller som särskilda extrakt.

Chaga tas i de flesta fall som ett kosttillskott för dess näringsrikedom och hälsostärkande egenskaper, och är inte avsett för ersättning av vanlig kost eller för överdriven konsumtion.

Är chaga nyttigt?

I modern tid är chaga väletablerat som kosttillskott och naturläkemedel, och återfinns bland annat i hälsokostbutiker och hos andra återförsäljare av kosttillskott. I vissa sammanhang benämns chaga som en så kallad ”superfood”, ett livsmedel med särskilt hög näringstäthet. Svampen innehåller bland annat rikligt med flera olika B-vitaminer, D-vitamin, och mineraler som kalium, zink och järn.

Chaga är även rikt på antioxidanter, vilket ofta är något som förknippas med stora hälsofördelar, då det potentiellt kan reducera oxidativ stress och motverka tecken på åldring. Många kulturer har under lång tid använt chaga som naturläkemedel för att stärka immunförsvaret, vilket är en effekt som även kunnat påvisas i djurstudier.

En annan påstådd hälsofördel med chaga är dess kolesterolsänkande funktion, då den höga mängden antioxidanter i chaga kan ha en positiv effekt på LDL-kolesterolet. Även detta har kunnat påvisas i studier med råttor där chaga hade en kolesterolnedsättande effekt. Andra djurstudier har visat lovande resultat vad gäller chaga och dess förmåga att sakta ner tillväxten på cancertumörer hos möss. Chaga är intressant ur forskarsynpunkt för dess potential att bekämpa cancerceller och tumörer. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser kring sådana effekter hos människor.

Många som konsumerar chaga rapporterar om förhöjda energinivåer och en generell förbättring av hälsan. Huruvida chaga fungerar på kort sikt med uppenbara effekter brukar variera från individ till individ. Vissa ersätter kaffe eller té med chaga, vilket kan gynna personer som får problem med magen av vanligt kaffe.

Kan chaga vara farligt?

För livsmedel som inte har ätits i stora mängder under lång tid har Livsmedelsverket särskilda regleringar för försäljning. Det innebär att företag som vill sälja det som kallas ”nya livsmedel”, behöver visa att de är säkra via en ansökan till EU-kommissionen. Chaga räknas nu för tiden som ”Ej nytt i kosttillskott”, vilket innebär att det inte krävs något särskilt tillstånd för att få sälja det som kosttillskott. Däremot räknas det som nytt då det säljs i andra livsmedel såsom té, då det inte har konsumerats i sådan form särskilt länge inom EU.

Chaga tycks generellt vara ett livsmedel som tål att ätas av de allra flesta. Forskningen kring effekterna på människor vid konsumtion av chaga är dock ännu väldigt måttlig. Chaga har helt enkelt inte studerats tillräckligt för att kunna bestämma vilken dosering som är säker och liknande.

För den som tar mediciner för några vanliga sjukdomar, till exempel diabetes eller andra autoimmuna sjukdomar är det rekommenderat att vara försiktig och rådgöra med läkare innan eventuell konsumtion. Även den som tar blodförtunnande medel avråds från att konsumera chaga utan att rådgöra med sin läkare först. Då det saknas forskning kring chaga och dess påverkan på kvinnor under graviditet eller amning, är det generella tipset att avstå under de tidpunkterna i livet.

Sammanfattning

Chaga är en svamp med lång tradition som naturläkemedel och säljs idag oftast i pulverform som hälsokost eller kosttillskott.

Chaga är rikt på många vitaminer och mineraler och är ett lämpligt kosttillskott för de flesta, med undantag för gravida eller ammande kvinnor, samt kan vara olämpligt för personer som intar vissa mediciner eller har långvariga sjukdomar. Det finns goda skäl att tro att svampen chaga kan bidra med en mängd olika hälsofördelar, även om det för närvarande inte finns alltför mycket forskning kring dess effekt på människor.

Som hälsokost eller kosttillskott säljs chaga vanligtvis i pulverform och populära sätt att konsumera det är som té, eller blandat med yoghurt eller i smoothies. Smaken av chaga beskrivs ofta som en mild ton av vanilj, och många finner té bryggt på chaga vara en smakfull upplevelse. Det är vanligt att chaga beskrivs ge förhöjda energinivåer och en förbättrad hälsa i allmänhet, vilket bidragit stort till dess popularitet.

Sharing is caring!

Lämna en kommentar

shares