Svettas På Natten – Orsaker och Vad Göra Åt Det?

svettas på nattenAtt någon gång ibland svettas extra mycket på natten är relativt vanligt. Men om det händer ofta kan det upplevas som ett stort problem.

Varför svettas man på natten?

Kan det vara symptom på något allvarligt? Vad kan man göra åt det?

I den här artikeln skriver vi om svettning på natten, vilka anledningar som kan ligga bakom, samt några tips på hur man kan lindra problemet.

Att svettas

Att vi människor svettas är helt naturligt, det är kroppens sätt att bibehålla rätt temperatur. När svetten avdunstar från huden frigörs värmeenergi, vilket i sin tur sänker kroppstemperaturen. Vissa människor kan dock svettas större mängder än andra, vilket ibland kallas överdriven svettning eller hyperhidros.

Vissa människor svettas ibland ovanligt mycket på natten, och när problemet är så omfattande att lakan och täcke blir blöta och obehagliga att sova i, kan det påverka det vardagliga livet väldigt negativt.

Varför svettas man på natten?

Nattliga svettningar drabbar ungefär 3 procent av befolkningen. Vanliga orsaker är sådant som får oss att svettas på dagen, till exempel att temperaturen i rummet är för hög, täcket är för varmt, kläder som andas dåligt och så vidare. Om svettningarna sker utan någon uppenbar orsak i sovrumsmiljön, kan det finnas en mängd olika anledningar till att det sker.

För kvinnor kan nattliga svettningar komma i samband med de hormonförändringar som sker under klimakteriet. Vanligtvis uppenbarar sig då samtidigt andra symptom som till exempel utebliven menstruation.

Svettningar vid sjukdom

vaken på nattenOm man är sjuk och har till exempel feber är svettningar på natten vanliga. Infektioner och liknande som drabbat kroppen kan också påverka temperaturen och leda till nattliga svettningar. Även sömnapné kan orsaka svettningar på natten. Sömnapné innebär att en person har flera andningsuppehåll under sömnen, ofta för att tungan rör sig bakåt i svalget och täcker luftöppningen.

Även generell stress eller oro i livet kan ligga bakom svettningar på natten. Stress påverkar nivåerna av flera olika hormon i kroppen och kan potentiellt även påverka hur kroppen reglerar temperaturen.

Olika läkemedel kan vara skäl till att man svettas på natten. Vanligt är att personer som tar antidepressiva medel någon gång upplever svettningar under natten. Andra typer av mediciner till exempel mot diabetes, smärtstillande eller steroider kan också orsaka svettningar.

Det är inte lätt att självdiagnostisera vad det beror på att man svettas på natten, det finns även en hel del allvarligare tillstånd som kan ge upphov till problemet.

Kan det vara symptom på något allvarligt?

Att svettas på natten är många gånger ofarligt, i synnerhet om det inte sker i samband med flera andra symptom. Det finns dock en mängd allvarliga tillstånd där ett av symptomen som visar sig är just kraftigt svettande på natten.

Utöver lindrigare infektioner kan nattsvettningar även vara symptom på riktigt allvarliga tillstånd såsom tuberkulos, HIV, eller vara ett tidigt tecken på cancer. Vanligtvis kommer det i sådana fall med flera andra symptom samtidigt. Det kan också vara ett tecken på hormonell obalans och bero på till exempel diabetes eller problem med sköldkörteln.

Svettningar på natten kan även bero på psykiska tillstånd, till exempel ångestrelaterade besvär. Andra orsaker kan vara övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar. I ovanligare fall kan det även vara symptom på Parkinsons sjukdom.

Den som missbrukar narkotika eller genomgår abstinensbesvär kan drabbas av svettningar under nattetid. I sådana fall är det starkt rekommenderat att söka vård eller hjälp för sitt missbruk.

Vad kan man göra åt det?

Eftersom orsakerna till att man svettas på natten kan skilja sig så mycket åt, kan det vara svårt att direkt veta vad man ska göra åt det. För den som är orolig över att ha en allvarlig sjukdom, eller tar några mediciner, kan det vara värt att prata med en läkare om sina nattliga svettningar.

I övriga fall finns det några generella steg man kan ta för att försöka lindra problemet.

Här är några tips som kan hjälpa till med sömnen och minska svettningarna på natten:

  • Undvika alkohol, kryddstark mat och koffein, samt undvika att äta de närmaste timmarna innan sänggående.
  • Se till att sovrummet är svalt och kläder och sängkläder är av material som är lätt och luftigt, till exempel i bomullsmaterial. Ett klassiskt trick för att få sängen svalare är att vända på kudden. En fläkt eller luftkonditionering kan behövas under varma perioder eller i klimat där värmen är påträngande.
  • Dricka ordentligt under dagen, motionera regelbundet och behålla kroppen i normalvikt. En hälsosam livsstil överlag underlättar sömnen håller kroppens stressnivåer lägre. Det kan även vara bra att ha ett glas vatten tillgängligt nära sängen för att kunna dricka och svalka ner sig vid behov.
  • Meditation eller avslappningsövningar innan sänggående. Varva ner och försök att vara lugn i sinnet innan du ska sova. Det är även bra att se över den generella stressen i ens livssituation, då långvarig stress kan ha starkt negativ påverkan på hälsan samt påverka sömnen.

Sammanfattning

Svett är kroppens naturliga sätt att hålla rätt temperatur och förekommer hos alla friska människor i olika stor utsträckning. Att svettas på natten är väldigt vanligt, och om det sker vid enskilda tillfällen är det sällan något att oroa sig över. Om det händer regelbundet och är väldigt omfattande kan det vara ett besvär för många.

Det finns flera saker man kan göra för att skapa bättre förutsättningar för god sömn, till exempel hålla rummet svalt, undvika att äta innan sänggående, avslappningsövningar samt motionera regelbundet.

Nattliga svettningar kan ske i samband med lindrigare sjukdomar såsom feber eller infektioner, vara relaterade till stress och oro, eller bero på något läkemedel som tagits. I vissa fall kan de bero på en allvarligare sjukdom, vilket ofta samtidigt medför flera andra symptom att vara uppmärksam på.

Sharing is caring!

Lämna en kommentar

shares